rozumieć się

1. Coś się rozumie samo przez się «coś jest oczywiste, nie budzi żadnych wątpliwości»: – Czy lubię? To jest bezwzględnie największa aktorka świata. – I najpiękniejsza – dodał Malinowski. – To się samo przez się rozumie – potwierdził Henryk. S. Dygat, Podróż.
2. Rozumieć się w pół słowa «wczuwać się wzajemnie w swoją sytuację, nastrój itp. nie potrzebując wyjaśnień»: Po dwóch miesiącach rozumieliśmy się w pół słowa. Po trzech byliśmy przyjaciółmi. J. Broszkiewicz, Twardowski.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozumieć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rozumieć jeden drugiego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozumiał się dobrze ze swoim ojcem. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} znać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozumieć — ndk II, rozumiećem, rozumiećesz, rozumiećeją, rozumiećej, rozumiećmiał, rozumiećeli, rozumiećmiany 1. «wiedzieć, uświadamiać sobie, jakie są istotne relacje między obserwowanymi rzeczami, zjawiskami, co znaczą te rzeczy (np. wyrazy), zdawać sobie …   Słownik języka polskiego

  • się — 1. pot. Przechlapać, przegwizdać sobie «zaszkodzić sobie, pogorszyć swoją sytuację, znaleźć się w sytuacji bez wyjścia»: (...) przechlapał sobie tym gadaniem... już mu teraz nic nie pomoże. Roz tel 1997. 2. Sam (samo) przez się «niezależnie od… …   Słownik frazeologiczny

  • rozumieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIb, rozumiećem, rozumieće, rozumiećeją, rozumiećmiany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pojmować coś rozumem; uświadamiać sobie istotne związki między rzeczami i faktami; zdawać sobie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ma się rozumieć — {{/stl 13}}{{stl 7}} mówiący podkreśla, że coś jest oczywiste, pewne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nowy komputerowiec, ma się rozumieć, skończył informatykę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spodziewać się — ndk I, spodziewać sięam się, spodziewać sięasz się, spodziewać sięają się, spodziewać sięaj się, spodziewać sięał się, spodziewać sięany 1. «mieć nadzieję, przewidywać, przypuszczać, że coś nastąpi; pragnąć, żeby coś nastąpiło; oczekiwać czegoś,… …   Słownik języka polskiego

  • rozjaśnić się — Rozjaśniło się komuś w głowie «ktoś zaczął coś pojmować, rozumieć»: Tak, muszę powiedzieć, że co nieco mi się rozjaśniło w głowie po tej rozmowie, choć powstaje pytanie, co to za kwit, który mi wetknięto w rękę? Roz tel 1994 …   Słownik frazeologiczny

  • rozjaśniać się — Rozjaśniło się komuś w głowie «ktoś zaczął coś pojmować, rozumieć»: Tak, muszę powiedzieć, że co nieco mi się rozjaśniło w głowie po tej rozmowie, choć powstaje pytanie, co to za kwit, który mi wetknięto w rękę? Roz tel 1994 …   Słownik frazeologiczny

  • słowo — 1. przestarz. Być (z kimś) po słowie «być (z kimś) zaręczonym»: – Żeni się pan? – Tak, po słowie jesteśmy. I. Newerly, Pamiątka. 2. Chwytać, łapać kogoś za słowa (słówka) «zwracać złośliwie uwagę na formę wypowiedzi, nie na jej treść, dopatrywać… …   Słownik frazeologiczny

  • sam — 1. Sam w sobie «wyrażenie oznaczające, że rozpatrujemy coś jako rzecz samoistną»: Głos śpiewaczki sam w sobie nie ma ładnej barwy, ale zdaje się oddawać wszelkie odcienie tekstu. Studio 5/1996. Pieniądz nie jest celem sam w sobie, ale stanowi… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.